Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 480 / 543

Dictionary:
This page contains 26 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ գոյական
1. ապահովութիւն, երաշխիք, հաւաստիք, գրաւական։
2. վարկ, համարում։ՎՏԱԿ գոյական առու։

PHRASES
գարունը լեցուող վտակ շորան։ՎՏԱՆԳ գոյական
1. փորձանք, տագնապ, արկած։
2. երկիւղ։ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ածական
1. փորձանաւոր, երկիւղալի, արկածալից, տագնապալի։
2. սպառնական, ծանր։ՎՏԱՆԳԵԼ ներգործական բայ վտանգի ենթարկել։ՎՏԱՌ գոյական
1. ձուկերու խումբ։
2. Տե՛ս վտառք։ՎՏԱՌՈՒՏ ածական ծակոտ, ծակոտկէն (մորթՎՏԱՌՔ գոյական ծակտիք (մորթիՎՏԱՐԱՆԴԻ ածական, գոյական
1. տարագիր, աքսորական, աստանդական, թափառական։
2. պանդուխտ։ՎՏԱՐԱՆՋԵԼ չէզոք բայ ապստամբիլ, ըմբոստանալ, ընդվզիլ, նշկահել, մռտել։ՎՏԱՐԵԼ ներգործական բայ քշել, վանել, վռնտել, արտաքսել, տարագրել, տեղահանել։

PHRASES
անդարձ վտարել շկօթակել։ՎՏԱՐՈՒԻԼ կրաւորական բայ վռնտուիլ, արտաքսուիլ, տեղահանուիլ, տարագրուիլ, քշուիլ։ՎՏԱՐՈՒՄ գոյական վանում, աքսոր, տարագրութիւն։

PHRASES
անդարձ վտարում շկօթակ։ՎՏԱՒԱԿ գոյական
1. կոճկէն, ներքնակ, ներքնազգեստ։
2. կարճ շապիկ ժամի։ՎՏԱՒԱՆ գոյական փարսախ, մղոն (ցամաքային՝ 4444 մետրՎՏԻՏ ածական
1. նիհար, տխեղծ, աղկաղկ, ճռզած, տկար, վատուժ, անզօր, զաղփաղփուն, ազազուն, զածած, ծիւրած։
2. (բաժին՝) դոյզն, սակաւիկ։ՎՏՏԻԼ չէզոք բայ նիհարանալ, ճռզիլ, ներգեւիլ, ծիւրիլ։ՎՏՏՈՒԹԻՒՆ գոյական նիհարութիւն, անզօրութիւն, վատուժութիւն։ՎՐԱՅ նախադրութիւն
1. վրան։
2. վրայօք, մասին, նկատմամբ։
3. (նիւթի մը՝) շուրջ։

PHRASES
ոտքի վրայ յոտնկայս։ՎՐԱՆ գոյական տաղաւար։

PHRASES
վկայութեան վրան խորան։
արքունի վրան մաշկաւարզան։ՎՐԱՆԱԲՆԱԿ ածական, գոյական
1. վաչկատուն, թափառաշրջիկ։
2. գնչու։ՎՐԴՈՎ գոյական Տե՛ս վրդովում։ՎՐԴՈՎԱԼԻՑ ածական խռովալից, խռովայոյզ, յուզումնալից, տագնապալից, անձկալից։ՎՐԴՈՎԵԼ ներգործական բայ խռովել, յուզել, տագնապեցնել, մտատանջել։ՎՐԴՈՎԻԼ չէզոք բայ խռովիլ, յուզուիլ, տագնապիլ, մտատանջուիլ։ՎՐԴՈՎԻՉ ածական խռովիչ, յուզիչ, տագնապեցուցիչ, անդոհական։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).