Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 418 / 543

Dictionary:
This page contains 24 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՊԱՏՐԻՆՋ գոյական թրնջխոտ, թուրինջ (մեղուներու սիրելիՊԱՏՐՈՅԳ գոյական բուծին, մոմի՝ կանթեղի վառող թելերը։ՊԱՏՐՈՅՍ գոյական Տե՛ս պատուաստ։ՊԱՏՐՈՒԱԿ գոյական
1. պատճառանք, բարուրանք, բաղբաղանք, ճարտարանք, ակար։
2. քող, դիմակ։ՊԱՏՐՈՒԱԿԵԼ ներգործական բայ
1. բարուրել, կեղծել, ձեւացնել։
2. պարտկել, քողարկել, սքողել, բարեքել։ՊԱՏՐՈՒՃԱԿ գոյական ոչխար, մաքի, ամարու։ՊԱՏՐՈՒՍԱՆԻ գոյական երիթ ճիւղ, պատուաստի ճիւղիկ։ՊԱՏՐՈՒՍԵԼ ներգործական բայ Տե՛ս պատուաստել։ՊԱՐ գոյական
1. խումբ, դաս, բազմութիւն։
2. Տե՛ս տակը։ՊԱՐ գոյական
1. կայթ, կաքաւ, պարանցիկ։
2. պարահանդէս։
3. Տե՛ս վրան։ՊԱՐԱԳԱՅ գոյական
1. դէպք, հանգամանք, պայման, վիճակ։
2. առիթ։
3. մանրամասնութիւն։
4. ազգականներ։ՊԱՐԱԳԼՈՒԽ գոյական պետ, գլխաւոր, առաջնորդ, գլուխ։

PHRASES
խուժանի պարագլուխ խուժանավար։
խումբի պարագլուխ խմբապետ։
աւազակներու պարագլուխ աւազակապետ։ՊԱՐԱԳՐԵԼ ներգործական բայ
1. պարունակել, բովանդակել, ամփոփել։
2. պարփակել։
3. նկարագրել։ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ գոյական պար, կայթատօն։ՊԱՐԱՆ գոյական չուան, ճոպան։

PHRASES
հաստ պարան մալուխ։
նաւ կապելու պարան կառան։
առագաստի՝ վրանի պարան ապարում։
ուղտի պարան պարուսան։
սէզէ՝ մազէ պարան սիրայ, պարուսան։
կախելու՝ խեղդելու պարան խեղդ, խեղդան, խեղդալար։ՊԱՐԱՆԽԱՂԱՑ գոյական լարախաղաց, չուանխաղաց։ՊԱՐԱՆՈՑ գոյական վիզ, ուլն, ճիտ, փող։ՊԱՐԱՊ ածական
1. դատարկ, թափուր, ունայն, ընդունայն, սին, սնոտի, սնամէջ, փուճ, զուր, ոչինչ, չնչին, չքոտի, նանիր։
2. առանց գործի, անգործ։
3. Տե՛ս տակը։

PHRASES
պարապ տեղը վայրապար, ի զուր։
պարապ ելլել ի դերեւ ելլել, դերեւիլ, վրիպիլ։
պարապ (աշխատիլ) ձրի։
պարապ մնալ լոկել։ՊԱՐԱՊ գոյական
1. ժամանակ, ատեն, պարապուրդ։
2. Տե՛ս վրան։ՊԱՐԱՊԵՑՆԵԼ ներգործական բայ զբաղեցնել, աշխատցնել, բանեցնել, գործ տալ։ՊԱՐԱՊԻԼ չէզոք բայ զբաղիլ, աշխատիլ, պատաղիլ, հետամտել, հետեւիլ։ՊԱՐԱՊՈՐԴ ածական անգբաղ, անգործ, դատարկ, ազատ։ՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆ գոյական
1. դատարկութիւն, ունայնութիւն, նանրութիւն, ոչնչութիւն։
2. միջոց։
3. անգործութիւն։ՊԱՐԱՊՈՒՄ գոյական պարապմունք, զբաղում, գործ։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).