Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 418 / 543

Dictionary:
This page contains 24 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՊԱՏՐԻՆՋՊԱՏՐՈՅԳՊԱՏՐՈՅՍՊԱՏՐՈՒԱԿՊԱՏՐՈՒԱԿԵԼՊԱՏՐՈՒՃԱԿՊԱՏՐՈՒՍԱՆԻՊԱՏՐՈՒՍԵԼՊԱՐ
գոյական
    1. խումբ, դաս, բազմութիւն։
    2. Տե՛ս տակը։
ՊԱՐ
գոյական
    1. կայթ, կաքաւ, պարանցիկ։
    2. պարահանդէս։
    3. Տե՛ս վրան։
ՊԱՐԱԳԱՅՊԱՐԱԳԼՈՒԽՊԱՐԱԳՐԵԼՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՊԱՐԱՆՊԱՐԱՆԽԱՂԱՑՊԱՐԱՆՈՑՊԱՐԱՊՊԱՐԱՊՊԱՐԱՊԵՑՆԵԼՊԱՐԱՊԻԼՊԱՐԱՊՈՐԴՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆՊԱՐԱՊՈՒՄGo to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).