Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 401 / 543

Dictionary:
This page contains 24 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՉԱԿԵՐՏ գոյական մէջբերումի՝ կոչման՝ վկայութեան նշան «...»։ՉԱՄԱՆ գոյական (հայ՝ վայրի՝) ճապուռ, դրունազ (համեմՉԱՄՉԱՐԱԿ գոյական շաքարամիրգ, մրգանոյշ, մրգաթան։ՉԱՆՉ գոյական խեչ, չեչ, շիւ, խաղողի կոխած, կնճիռ։ՉԱՉ գոյական տնկելի ճիւղ, ած։ՉԱՐ ածական վատ, վատթար, գէշ, յոռի, անզգամ։ՉԱՐԱԲԱԽՏ ածական ձախորդ, դժբախտ, չարաշուք, չարաղէտ։ՉԱՐԱԳԱՆ ածական չարաչար, սաստիկ (ծեծՉԱՐԱԳՈՐԾ ածական, գոյական
1. անօրէն, անզգամ, ապիրատ։
2. ոճրագործ։ՉԱՐԱԳՈՒՇԱԿ ածական չարաշուք, չարաղէտ, աղիտաբեր։ՉԱՐԱԴԷՄ ածական ձառադէմ, ժանտատեսիլ, ժանտերես, դժնէատեսիլ, գարշադէմ, զազրաթորմի։ՉԱՐԱԼԵԶՈՒ ածական
1. օձալեզու։
2. Տե՛ս չարախօս։ՉԱՐԱԽՕՍ ածական
1. չարաբան, չարալեզու, օձալեզու, բանսարկու, բամբասող։
2. շոգմոգ, փասքուս, քսու, քսմոս, առունկնճառ, զրպարտիչ։ՉԱՐԱԽՕՍԵԼ չէզոք բայ, ներգործական բայ
1. բամբասել, բանսարկել։
2. զրպարտել։ՉԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ գոյական բամբասանք, բանսարկութիւն, զրպարտանք։ՉԱՐԱԿԱՄ ածական չարասիրտ, չարաբարոյ, չարամիտ, թշնամական։ՉԱՐԱԿՆԵԼ չէզոք բայ յաչաղել, նախանձիլ, չարանալ։ՉԱՐԱՀԱՄԲԱՒ ածական վատահամբաւ, անուանարկ, տխրահռչակ, վատանուն, անպատիւ։ՉԱՐԱՃՃԻ ածական
1. անառակ, ստահակ։
2. արթնամիտ։ՉԱՐԱՄԻՏ ածական Տե՛ս չարակամ։ՉԱՐԱՅՈՒՇ ածական յիշաչար, ոխակալ, ոխապահ, քինաթաքոյց, քինակալ, քինախնդիր։ՉԱՐԱՆԱԼ չէզոք բայ
1. վատանալ, գէշնալ, վատթարիլ։
2. նախանձիլ, չարակնել։ՉԱՐԱՇԱՀՈՒԹԻՒՆ գոյական
1. ապօրէն շահ։
2. վաշխառութիւն։ՉԱՐԱՇՇՈՒԿ ածական չարագուշակ, բօթաբեր, գուժաբեր։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).