Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 279 / 543

Dictionary:
This page contains 20 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՀԱՏՈՒԱԾԱԿԱՆ ածական
1. մասնական, բաժանական։
2. (դրամ՝) մանրուք։ՀԱՏՈՒԱԾԱԿՈՂՄ գոյական հատած, սղոցած, պրիսմակ։ՀԱՏՈՒԿՏԻՐ ածական հատակոտոր, անյօդ, անկապակից, կցկտուր։ՀԱՏՈՒՄ գոյական
1. կտրում, կտրուածք։
2. (գլխու՝) գլխատում։
3. (բուրդի՝ մազի՝) խուզում։
4. (ծառի տակէն՝) բնատում։
5. (թլիփի՝) թլփատում։
6. (աւելորդ ճիւղերու՝) յապաւում, կոճոպում։
7. (աւելորդ ուռերու՝) յատում։
8. (հասկի՝ խոտի՝) հունձք, քաղ։
9. (շունչի՝) շնչատում։
10. (անդամի՝) անդամատում։
11. (ադամանդի՝) տաշք, բանուածք։
12. (փոսի՝ ճամբու՝) բացում։
13. (վիզի՝ փողի՝) փողոտում։ՀԱՏՈՒՑԱՆԵԼ ներգործական բայ
1. վճարել։
2. (վնաս՝ երախտիք՝) փոխարինել։
3. (այցելութիւնը՝) փոխադարձել։

PHRASES
տուգանք հատուցանել տուժել, տուգանել։
վարձք հատուցանել վարձատրել։ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ գոյական
1. վճարում, վճարք, փոխարինութիւն։
2. փոխարէն, վարձք, տրիտուր։

PHRASES
վնասի հատուցում վզենակ։ՀԱՏՑՆԵԼ ներգործական բայ
1. սպառել, լմնցնել։
2. (դրամ՝) ծախսել։
3. (անհաշիւ կերպով դրամ՝) վատնել, մսխել, փճացնել։
4. (ճճիները՝) ջնջել, սպաննել։ՀԱՐԱԶԱՏ ածական
1. բուն, իսկական, ճշմարիտ։
2. (գրութիւն՝) ճիշդ, վաւերական։
3. (պատկեր՝) ճշգրիտ։
4. (իւղ՝) զուտ, անարատ, անխարդախ։
5. (գինի՝) անխառն, անապակ։ՀԱՐԱԶԱՏԵԼ ներգործական բայ վաւերացնել, օրինաւորել (պաշտօնապէսՀԱՐԱԿԱՇ գոյական
1. ընկեր։
2. գործակից։
3. բաժնեկից։ՀԱՐԱՒ գոյական
1. հարաւակողմ։
2. դէպի հարաւային բեւեռ։ՀԱՐԲԵՆԱԼ չէզոք բայ արբենալ, գինովնալ, գինեհարիլ։ՀԱՐԲՈՒԽ գոյական դում։ՀԱՐԵԼ ներգործական բայ (կաթ՝) ծփել, լնդել, ձձմել, ծեծել։ՀԱՐԵՒԱՆ գոյական դրացի, դրակից, երդակից, մերձաւոր։ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ ածական, մակբայ
1. թեթեւ, վարկպարազի։
2. (գիտութիւն՝) մակերեսային, ծանծաղ։
3. (նայուածք՝) անցողակի։
4. (հաշիւ ընել՝ կարդալ՝) վերիվերոյ։

PHRASES
հարեւանցի կերպով (ակնարկել) սպրդօրէն։
հարեւանցի կերպով (գործել) սանկ մը, իբր թէ։
հարեւանցի կերպով (զարնել՝ սրբագրել) թեթեւակի։ՀԱՐԹ ածական միահարթ, շիտակ, տափակ, տափարակ, հաւասար, ողորկ, յղկուն։

PHRASES
հարթ հաւասար միահարթ։ՀԱՐԹԱԳՈՒՆԴ գոյական համատարած աշխարհացոյց (տափարակՀԱՐԹԱՉԱՓ գոյական հարթութիւն չափող գործիք։ՀԱՐԹԵԼ ներգործական բայ
1. տափակցնել, տափարակել, տփկել, շտկել, հաւասարցնել, ողորկել։
2. (տախտակ՝) քերել, յղկել։
3. (դժուարութիւն՝) վերցնել, բառնալ։

PHRASES
տրմուխով հարթել տրմխել, փոցղել։
լողքարով՝ լողերկաթով հարթել լողել։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).