Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 144 / 543

Dictionary:
This page contains 29 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹԱՄԲ գոյական
1. հեծանելիք (ձիու կռնակին վրայ
2. Տե՛ս վրան։ԹԱՄԲԱԿԱԼ գոյական համետակալ, թանգ, քաշիկ, թամբի կապ։ԹԱՅՐԱԹՈՏ գոյական ազգական, մերձաւոր։ԹԱՆ գոյական
1. ջրախառն մածուն։
2. ապուր։

PHRASES
պահքի թան վռիկ։
հացով թան հացաթան. ճմուռ։ԹԱՆԱԳ գոյական թիթեղ, կռած։

PHRASES
արոյրէ նուրբ թանագ շրջանակ։ԹԱՆԱԼ ներգործական բայ թրջել, թրմել, թաթխել, թաթաւել, ցօղել։ԹԱՆԱՔ գոյական
1. մելան, սեւադեղ, գրադեղ։
2. սեւակ։ԹԱՆԱՔԱՄԱՆ գոյական կաղամար, մելանառ, մելանի աման։ԹԱՆԳԱՐ գոյական վաճառական, առեւտրական։ԹԱՆԳԱՐԱՆ գոյական
1. գանձարան։
2. մուսէոն, պատմական եւ գեղարուեստական թանկագին առարկաներու պալատ։ԹԱՆԹ գոյական մաշկ, թաղանթ, միզն, պարուտակ։ԹԱՆԹՌՆԻԿ գոյական շումրայ, ծովային սամիթ։ԹԱՆԹՐՈՒԵՆԻ գոյական շամբուկ։

PHRASES
վայրի թանթրուենի ակտոն։ԹԱՆԿ ածական
1. սուղ, արժէքաւոր։
2. Տե՛ս թանկագին։

PHRASES
խիստ թանկ աղի։ԹԱՆԿԱԳԻՆ ածական թանկարժէք, ծանրագին, մեծարժէք, պատուական։ԹԱՆԿՈՒԹԻՒՆ գոյական սղութիւն։ԹԱՆՁՐ ածական
1. խիտ, հոծ, թաւ։
2. պինդ, հաստատուն։
3. հաստ, ստուար։
4. մածական։
5. (ձայն՝) թաւ։ԹԱՆՁՐԱԽԻՏ ածական
1. թանձրահոծ, խիստ թանձր։
2. (մածուած՝ ամպ՝) թանձրամած։ԹԱՆՁՐԱՄԻՏ ածական
1. բթամիտ, ապուշ։
2. դմբոյ, դմբուկ։ԹԱՆՁՐԱՆԱԼ չէզոք բայ
1. խտանալ։
2. պնդանալ, հաստնալ։
3. (կաթի՝) կտրիլ, մածնուլ. մակարդուիլ։
4. (արիւնի՝) լերդիլ։ԹԱՆՁՐԱՇՈՒՐԹ ածական մեծաշուրթ, հաստաշուրթ, հաստապռունկ, պռկօշ, մռթեղ։ԹԱՆՁՐԱՊՈՐՏ ածական մեծափոր, մեծորովայն, փորեղ, քաղրթեղ։ԹԱՆՁՐՈՒԹԻՒՆ գոյական խտութիւն, պնդութիւն, հաստութիւն, ստուարութիւն։ԹԱՆՉՔ գոյական արիւնախառն փորքշուք։ԹԱՇԿԻՆԱԿ գոյական սուդար, շուշտակ, վարշամակ։

PHRASES
կանանց պարանոցի թաշկինակ պերոզ։ԹԱՉԵԼ ներգործական բայ լփռտալ, քթին տակէն կարդալ՝ խօսիլ՝ աղօթել։ԹԱՊՈՒԹ գոյական հմայեակ, դրիճ, պահպանակ (աւելորդապաշտական վտանգներու դէմԹԱՌ գոյական դադար (հաւերու՝ թռչուններուԹԱՌԱՄԻԼ չէզոք բայ թոռմիլ, թարշամիլ, խամրիլ, թօշնիլ։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).